23 olika dialekter. Ett tydligt språk.

Länsförsäkringar har en drygt tvåhundraårig historia som lokalt förankrade, kundägda försäkringsbolag. Idag består de av 23 kundägda länsförsäkringsbolag som erbjuder sina kunder helhetslösningar inom bank och försäkring. Deras styrka ligger just i den lokala närvaron till sina kunder. När andra vill vara allt för alla, vill de vara bäst på plats. På hemmaplan. Nära sina kunder.

Som en federativ organisation med ett inkonsekvent uppträdande hade Länsförsäkringar ett behov av att uppdatera sitt visuella uttryck. Målet: att skapa en tydlig visuell sammanhållning mellan bolagen och samtidigt värna om den lokala förankringen. Att komma närmare kunderna, samt svarar mot dagens förutsättningar där kundmötet allt oftare sker i digitala kanaler.

Gemensamt för bolagen var att alla samlades kring en av de mest ikoniska varumärkessymbolerna i Sverige. En tillgång vi valde att vårda och stärka! Genom att låta färgpalett, typsnitt och grafiska element tydligt kopplas tillbaka till symbolen skapades en ny visuell verktygslåda för Länsförsäkringar. Och ett flexibelt designsystem med ledstjärnan ”det skall vara lätt att göra rätt” utvecklades.

Men ett sammanhållet uttryck talar nu Länsförsäkringar ett tydligt språk, med 23 olika dialekter.

Services:

Consumer Research
Brand Platform
Brand Architecture
Corporate Identity
Brand Guidelines
Digital Design
Motion Design
Brand Implementation
Internal Implementation

Lokala illustrationer

Länsförsäkringar finns alltid nära sina kunder och verkar regionalt. Med ett gemensamt manér skapades illustrationer för de olika bolagen i Sveriga. Alla med sitt egna, unika och lokala motiv.

Bilder

Med blixt fångar vi, på ett enkelt och okonstlat sätt vardagliga situationer. Där det händer. När det händer. Alltid nära kunden.

 

Grafiska element

Som bank och försäkringsbolag behandlar man ofta känsliga ämnen. Ämnen som är en del av kundens vardag. En omfattande familj av grafiska element skapades som stöd för kommunikation, för att på ett avdramatiserande och mänskligt sätt beröra dessa ämnen.

Ikoner

En omfattande uppsättning funktionella och rörliga ikoner skapades som stöd för information.

Typografi

LF Rubrik är ett unikt typsnitt skapat för Länsförsäkringar. Typsnittet, som har en seriös och förtroendeingivande karaktär, blev utgångspunkt för ordbilden i den nya logotypen.

Siffror

Med sin enkla symmetriska form och färgställning kopplas Länsförsäkringars siffror tydligt till deras unika symbol.

Contact Us

Business enquiries

 • Bjarne Otterdahl

  +46 707 56 32 44
  bjarne@identityworks.se

 • Anette Brolin Berg

  +46 707 92 80 10
  anette@identityworks.se

 • Marie Rudolphie

  +46 703 15 98 26
  marie@identityworks.se

Recruitment

 • Scott Claridge

  +46 761 99 44 84
  scott.claridge@identityworks.se