Ett energifyllt och pedagogiskt sätt att förklara alla svenskars pension.

Bakgrund. När minPension gav oss uppdraget betonade de vikten av igenkänning när besökare möter dem i olika kanaler, till exempel på internetkontoret hos sin bank eller pensionbolag. De ville att besökaren skulle förstå att informationen kommer från en oberoende källa, oavsett var de ser den. Särskiljning jämfört med alla de kanaler de förekommer i blev därför ännu viktigare. De hade också genomfört egna undersökningar som visade på att pension är ett ämne som många upplever som torrt och svårt att förstå.

Tillvägagångssätt. Vi fokuserade på att ”sänka trösklarna” och göra pensionssparande mer tillgängligt. För att lyckas utvecklade vi ett formspråk uppbyggt av träklossar som pedagogiskt förklarar ämnet med en mänsklig närvaro.

För att hålla isär det ytterligare så behövde minPension lämna den blå/vita färgvärlden som ett flertal av aktörerna bakom dem redan har. En multicolor-logotyp blev på så sätt en del av lösningen. En mörk bakgrundsfärg blev ytterligare ett del av att göra minPension mer särskiljande, men även för att hjälpa betraktaren. Mörka gränssnitt hjälper ögat att fokusera på det som är upplyst samtidigt som att ytan inte är lika ansträngande att titta på.

Slutord. Det har vart ett spännande projekt många olika banker och pensionsbolag inblandade. Nu hoppas vi att vi hjälper vårt avlånga land att sätta pensionsfrågan än mer i fokus.

Services:

Identitets design
Digital design
Digital varumärkesplattform

Projekt partners

Sifo Kantar
Maverick

Logotyp

Namnet ”min pension” används av många andra. För att skapa särskiljning redan i namnet drog vi ihop orden och gav ”P”:et mer rampljus eftersom att pension är huvudämnet.

Färgpalett

Aktörerna bakom minPension jobbar alla med varsin färg emot vit bakgrund. För att öka särskiljning gjorde vi därför fram en multicolor-lösning emot mörk bakgrundsfärg.

Typografi

För att ytterligare sänka trösklarna så valde vi ett enkelt typsnitt med vänlig känsla, som har attribut som påminner om textböcker från skolans värld.

Kommunikations element

För att förenkla och förklara pension ännu mer skapade vi ett kommunikationsspråk av träklossar. Detta inspirerat av Hans Rosling sätt att förklara det som är svårt att greppa.

Infografik

Då diagram och statistik är centralt blir en identitet som bygger på färgglada klossar självklar. Den mörka bakgrunden hjälper även ögat att fokusera på innehållet istället för bakgrunden.

Digital design

Ett koncept för minPensions allra viktigaste kanal. Fokus var att få in mycket luft mellan de olika innehållsblocken för att få pensionsfrågan att kännas mer inspirerande.

Presentationmall

Här finns mallar för hur presentationerna ser ut för minPension. Mallarna kan du träffa på under Almedalsveckan bland annat, där minPension varje år tar upp pensionsfrågan.

Digital varumärkesplattform

En digital varumärkesplattform gör det möjligt för minPension att alltid ha en uppdaterad manual på ett och samma ställe, samt tillgång till allt samlat material.

“Härligt att Cap&Design redan har uppmärksammat minPensions identitet. Hoppas att den nya formen ger en skjuts för pensionsfrågan."

Linnea Friberg
Designer

Kontakta oss

Business enquiries

 • Bjarne Otterdahl

  +46 707 56 32 44
  bjarne@identityworks.se

 • Anette Brolin Berg

  +46 707 92 80 10
  anette@identityworks.se

 • Marie Rudolphie

  +46 703 15 98 26
  marie@identityworks.se

Recruitment

 • Scott Claridge

  +46 761 99 44 84
  scott.claridge@identityworks.se