Insikt

Lär känna er själva. Hur vi identifierar varumärkets potential genom att förvandla kunskap till användbara insikter.

Perspektiv. Kunskap. Förståelse. Om mänskligt beteende och varumärken. Det är vad vi behöver för att fullt förstå din situation och dina utmaningar. Nu börjar vi.

Angreppssätt. Allt börjar med insikter. Inte högar med data. Vi tror på att skapa och anpassa research som verkligen passar dina behov. Och på att få insikter från de data och källor vi sitter på. Det är en kreativ process i sig – att koppla samman information och göra insikterna användbara. Vi levererar inte research-rapporter, vi tar det ett steg längre. Vi presenterar en insiktsplattform som vi tillsammans kan jobba med för att bygga en starkare affär och ett starkare varumärke.

Exempel. Om ett helt nytt varumärke vill positionera sig som det självklara stället för shopping på en otroligt konkurrensutsatt retail-marknad – hur göra? Med en så vågad ambition behöver du känna till din marknad och veta vilka konsumenter du ska attrahera. Du behöver identifiera dina kärnkonsumenter och vad som verkligen är viktigt för dem. Detta hjälpte vi Mall of Scandinavia med, innan de slog upp dörrarna. Med rätt konsumenter som vägledare följde många andra efter. Det dröjde inte länge innan Mall of Scandinavia hade blivit mångas shopping-favorit.

Services:

Specialities

Brand Associations
Positioning & Potential
Consumer Segmentation
Brand Tracking
Interviews
Focus groups
Shop-a-long
Ethnographic observations at home
Consumer diary (digital tool)
Trend Analysis
Customized Research

Segmentering

Lär känna din konsument

Det handlar om människorna. Alltid. Om ni investerar i kunskap rekommenderar vi att ni hittar er värdefullaste konsument och lär känna dem.

Perspektiv. Ett varumärke kan inte vara lika attraktivt för alla. Men företag försöker fortfarande vända sig till hela befolkningen i rädsla över att bli för selektiva. Vår uppfattning är att det då blir ett ljummet budskap till alla, men ingen blir engagerad. I stället borde varumärkens fokus ligga på att identifiera sin kärnkonsument och att säkra sin roll som deras förstahandsval.

Tillvägagångssätt. Vi utför kvantitativa marknadsundersökningar när vi samlar data till klusteranalyser. Det ger oss en djupare förståelse för hur behov, beteenden och motiv kan länka samman olika konsumentgrupper. Genom resultatet kan vi identifiera var den största marknadspotentialen finns och vilka konsumenter som är viktigast för oss att hitta. Det är på de vi fokuserar.

Positionering

Lär känna ditt varumärke

Att ta sig an sin nästa utmaning börjar med att veta var du befinner dig just nu. Och det hjälper att ha en karta.

Perspektiv. Positionering sker i konsumenternas huvuden och är alltid i relation till konkurrerande varumärken. Vi är övertygade om att verkligt användbart positioneringsarbete tar hänsyn till båda dimensionerna, men också svara på frågan ”Var finns det utrymme på marknaden och hur ska vi agera för att uppnå önskad positionering?”.

Tillvägagångssätt. Vi använder oss av ett universellt psykologiskt ramverk för att kartlägga varumärken i samma kategori med andra motiv. Det ger oss en förståelse för spelplanen, vad som anses vara hygienfaktorer för kategorin och var det finns ledigt utrymme på marknaden. Att veta var varumärket befinner sig idag är det första steget till att ta en ny position.

Kontakta oss

Business enquiries

 • Bjarne Otterdahl

  +46 707 56 32 44
  bjarne@identityworks.se

 • Anette Brolin Berg

  +46 707 92 80 10
  anette@identityworks.se

 • Marie Rudolphie

  +46 703 15 98 26
  marie@identityworks.se

Recruitment

 • Scott Claridge

  +46 761 99 44 84
  scott.claridge@identityworks.se