Innovation

Gå er egen väg. Hur man gör varumärken relevanta genom att lista ut konsumenternas ouppfyllda behov, önskemål och förväntningar om framtiden.

Perspektiv. Som vi ser det är innovation det bästa sättet för varumärken att stå ut bland mängden. Men många företag agerar eller reagerar på samma insikter, och följer efter konkurrenterna istället för att gå sin egen väg. Där kommer vår expertis in i bilden. Vi kombinerar insikter och kreativitet med den affärspotential som finns inbyggt i varumärket. Vi tror på samarbete i innovationsprojekt med hög fart, precision och relevans.

Angreppssätt. ”Smultronstället” är den plats där marknaden, varumärkets och konsumentens perspektiv korsas och avslöjar var innovation har störst potential och relevans. Vi jobbar tillsammans i en iterativ, intensiv process för att identifiera smultronställen och idéer som fyller ouppfyllda behov och förväntningar. Vi tar vidare de bästa idéerna och utvecklar koncept, design och förpackningar. På så sätt tar vi idéer hela vägen till lansering.

Example. Om ett varumärke har funnits i generationer – hur förnyar man det och dess kategori och blir relevanta för konsumenterna? Man kombinerar verkliga insikter med expertis inom produktutveckling och paketerar det med branding som berättar en sann historia. Så blev Leksands Tre Kullor kategoriledaren inom premiumknäckebröd och tredubblade volymen utan investeringar i köpt media. De fick till och med bygga en ny fabrik för att möta efterfrågan.

 

Services:

Specialities

Opportunity mapping
Structured ideation
Trend mining
Concept development
Innovation road maps
Innovation field trips

Kartläggning av möjligheter

Find the sweetspot

Det finns en hel del möjligheter, men bara ett fåtal som är perfekta. Hitta just vad ni ska fokusera på, den arena där ditt varumärke kan skapa nytt, faktiskt och konkret värde.

Perspektiv. För oss är innovation varumärkens bästa chans att skilja sig från konkurrensen. Men många företag agerar efter identiska insikter och följer konkurrenterna i stället för att hitta sin egen väg. Det är här vår expertis kommer in genom att kombinera insikter och kreativitet med affärspotentialen som redan finns i varumärket. Vi tror på samarbeten inom innovationsprojekt som bygger på hög intensitet, precision och relevans.

Tillvägagångssätt. Tillsammans med våra kunder strävar vi efter att kartlägga alla möjligheter som finns för att hitta en sweet spot för innovation. Det är positionen där marknad, varumärke och konsumentperspektiv möts och berättar var innovation har den största potentialen och relevansen. Kartläggningen möjliggörs genom förståelse mänskligt beteende och att hitta var obesvarade behov och önskemål finns. Den processen handlar endast om insikter, insikter, insikter och ytterligare insikter.

Strukturerad Ideation

Workshops that break fixations

”Great minds think alike”, olyckligtvis. Därför har vi utformat våra verktyg för Ideation på ett sätt som låter oss bryta invanda mönster och mallar och ger en annan synvinkel än konkurrenter.

Perspektiv. För oss handlar innovation om att skapa värde för någon, i regel för en kund eller slutkonsument. De första 100 idéerna blir oftast likadana så därför gräver vi djupare och använder särskilda metoder för att kunna bryta mönstret. Normen är att tänka likadant och det är också så våra hjärnor fungerar. Det är därför vi utmanar oss själva gång på gång på gång.

Tillvägagångssätt. Vi utformar medvetet våra workshoppar för att kunna utmana invanda strukturer. Vi börjar med insikter och använder dem på nya sätt för att lösa konsumentproblem. Vi blandar också den expertis vi själva har med våra kunders unika kompetenser. Vi tror på samarbeten där olika attityder och erfarenheter kan blandas i ett rum för en överlägsen problemlösning. De praktiska verktyg som används är utformade för att förfina, utveckla och utvärdera idéer.

Kontakta oss

Business enquiries

 • Bjarne Otterdahl

  +46 707 56 32 44
  bjarne@identityworks.se

 • Anette Brolin Berg

  +46 707 92 80 10
  anette@identityworks.se

 • Marie Rudolphie

  +46 703 15 98 26
  marie@identityworks.se

Recruitment

 • Scott Claridge

  +46 761 99 44 84
  scott.claridge@identityworks.se